شیرولی خان اسیر

کوڈ
نام
شیرولی خان اسیر
اصل نام
شیر ولی خان

تاریخ پیدائش
1949-04-13

جائے پیدائش
چترال

زبان
اردو
اصناف
تحقیق
مطبوعات
نام کتاباشاعت اول
چترالی موسیقی و آلات موسیقی 2001


ایوارڈز


عارضی پتہ

مستقل پتہ
بانگ یار خون تحصیل مستوج ضلع چترال

موبائل

فون دفتر

ای میل

پہلاصفحہ پچھلا صفحہ ( صفحہ نمبر2775 کل صفحات 5093 ) اگلاصفحہ آخری صفحہ